W ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” trwa cykl spotkań skierowanych do rodziców wychowujących dzieci w wieku szkolnym. Tym razem tematem przewodnim spotkania ze specjalistą była samodzielność dziecka i rola rodzica w procesie twórczego doświadczania świata. Dzięki małym grupom warsztatowym możliwe jest śledzenie indywidualnych postaw rodzicielskich, problemów wychowawczych i naturalnej ciekawości dziecka. Kolejne spotkania już wkrótce.

Tekst: Robert Suszczak kierownik projektu

Foto: Alicja Andrzejczyk