Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że rozpoczęła się wypłata świadczenia wychowawczego 500+ na pierwsze dziecko. Z uwagi na dużą ilość wniosków, które wpłynęły do organu, wypłata świadczeń odbywa się zgodnie z datą ich wpływu. Aktualnie zweryfikowano poprawność 264 wniosków z 1 lipca 2019r. i to właśnie te wnioski zostały skierowane do wypłaty. MGOSP przypomina, że na świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wydawania decyzja administracyjna, a tylko informacja o przyznaniu świadczeń. Kolejne wypłaty przewidziane są po sprawdzeniu poprawności wniosków, o czym każdy uprawniony zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
Tekst: Jolanta Żwierko kierownik Działu Świadczeń