Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Sianowie informuje mieszkańców Gminy Sianów, że przyjęta została Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Program skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych.
Wartość dofinansowania będzie wynosi od 225 zł do 445 zł i udzielane będzie niezależnie od dochodów.

Pomoc ta jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, co w konsekwencji oznacza zwiększanie ich szans edukacyjnych.

Osoby zainteresowane odsyłamy na stronę internetową, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/rzadowe-wsparcie-dla-niepelnosprawnych-uczniow-na-zakup-podrecznikow-oraz-materialow-edukacyjnych-i-cwiczeniowych/

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska