Wychodząc naprzeciw potrzebom Dziennego Ośrodka Wsparcia – ŚDS „Szansa” Gmina Sianów wystąpiła o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W trakcie XVII Sesji Rady Miejskiej 19 grudnia 2019r. przez Ratuszem zaprezentowany został piękny, nowy samochód spełniający wszystkie wymogi związane z bezpiecznym przewozem osób na wózkach inwalidzkich. To już drugi samochód, który służy do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy do Ośrodków Wsparcia Dziennego – Dziennego Domu Senior+ i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”. Zakup samochodu był możliwy dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Koszalinie, bez którego aplikowanie o środki PFRON byłoby niemożliwe.

Tekst: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS „Szansa”

Foto: Waldemar Kosowski

senior