25 lutego dwie Seniorki z naszego domu Pani Gienia i Pani Jadzia udały się do Przedszkola Gminnego aby spotkać się z dziećmi i poczytać im bajki. Dobrze wiemy, że czytając dziecku poszerzamy tematykę zainteresowań, rozwijamy wyobraźnię, słownictwo i wiedzę. Przedszkolaki wysłuchały dwa utwory: Jana Brzechwy „Stonoga” oraz Urszuli Kozłowskiej „Dobre maniery kaczuszki Kasi – Uśmiechnięte dzień dobry”. Pani Jadzia dodatkowo recytowała wiersze, które pamięta ze swojej młodości. Spotkanie minęło w bardzo miłej atmosferze i sprawiło dzieciom wiele radości. Seniorkom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz literackie guziki na szczęście. Cieszymy się , że to międzypokoleniowe spotkanie z książką zostało pozytywnie odebrane przez obie strony i będzie kontynuowane
w kolejnych miesiącach.

Tekst i foto: Monika Szawurska

senior