Seniorzy2024-06-05T09:12:26+02:00

O nas

Dzienny Dom Senior+ to placówka, która powstała w 2017 r, w ramach Programu Wieloletniego Senior+” na lata 2015-2020. Z dniem 27.11.2018 r. Uchwałą nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Sianowie Dzienny Dom Senior+ został włączony do struktur organizacyjnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Głównym celem Domu jest zapewnienie wsparcia dla 30 mieszkańców Gminy i Miasta Sianów (powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo) poprzez udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnienie posiłku, umożliwienie z korzystania usług wspomagających oraz udział w zajęciach ruchowych, gimnastyce leczniczej, fizjoterapii, sportowo – rekreacyjnych, aktywizujących a także kulturalno – oświatowych i edukacyjnych. Ponadto uczestnicy mają możliwość skorzystania z pomocy psychologa oraz ratownika medycznego.W Dziennym Domu Senior+, który funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 seniorzy mogą poprawić swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Dzięki tym działaniom niwelowane będzie zagrożenie ich wykluczenia i marginalizacji społecznej poprzez następujące rodzaje zajęć:- kulturalno – oświatowe- edukacyjne- trapie zajęciowe (min.: kulinarne, arteterapia, muzykoterapia, warsztaty krawieckie)- zajęcia aktywności ruchowej- zajęcia sportowo – rekreacyjne- fizjoterapię- spotkania z psychologiem i ratownikiem medycznym- zajęcia aktywizujące społecznie.Każdego dnia zapewniony jest obiad w formie drugiego dania a w ramach warsztatów kulinarnych domownicy wspólnie przygotowują II- gie śniadanie. Za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” pobierana jest odpłatność od osób korzystających z usług. Uchwałą Nr VI / 42/ 2019r. Rady Miejskiej w Sianowie zostały określone szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”.

Zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie skutecznie
aplikował o środki na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Szczeglinie.
Decyzję o lokalizacji podjęto w oparciu o dane demograficzne dla miejscowości: Szczeglino,
Nowe Szczeglino, Mokre oraz możliwość wykorzystania części pomieszczeń po byłej szkole
podstawowej. Budynek w Szczeglinie po przebudowie i modernizacji będzie miał 98,98 m² powierzchni
użytkowej, co pozwoli na utworzenie dziennego domu dla 15 Seniorów.

Termin realizacji zadania – grudzień 2023r.

Od 01.01.2021roku Klub Senior+ prowadzony jest przez Fundacje Projekt Senior.

Archiwum:

Klub Senior+ to placówka, która powstała w 2018 r. w ramach Programu Wieloletniego Senior+” na lata 2015-2020. Od stycznia 2019 r. jest w strukturze organizacyjnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Klub jest miejscem integracji i aktywności dla mieszkańców Gminy i Miasta Sianów (powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo). Klub Senior+ umożliwia korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji tj. kulturalno – oświatowej, aktywności ruchowej, sportowo – rekreacyjnej, usług socjalnych, działań aktywizujących seniorów w życiu społecznym.
Klub Senior+ funkcjonuje 3 godziny dziennie w dni robocze, minimum 2 razy w tygodniu. Klub Senior+ oferuje min.:
– Warsztaty Kreatywnego Rękodzieła
– Spotkanie z Urodą
– Warsztaty Taneczne
– Rekreację Ruchową.
O zajęciach Seniorzy informowani są za pomocą SMS-ów.
Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

Zasady przyjęcia

Do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+” w Sianowie uprawnieni są mieszkańcy Gminy i Miasta Sianów, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo. Dom dysponuje 30 miejscami. Kryterium kwalifikacyjnym jest głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna. Przyjęcie do Dziennego Domu  odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami, dostępnymi
w Dziennym Domu Senior+, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie oraz na stronie https://www.mgops.sianow.pl/dom-senior-plus w zakładce zasady przyjęcia / do pobrania. „Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji prosimy składać w Dziennym Domu Senior+ lub Klubie Senior+ w Sianowie.

Od 01.01.2021 roku Klub Senior+ prowadzony jest przez Fundacje Projekt Senior.

Kryteria

Do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+” w Sianowie uprawnieni są mieszkańcy Gminy i Miasta Sianów, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo. Dom dysponuje 30 miejscami. Kryterium kwalifikacyjnym jest głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna. Przyjęcie do Dziennego Domu odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami, dostępnymi
w Dziennym Domu Senior+, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji prosimy składać w Dziennym Domu Senior+ lub Klubie Senior+ w Sianowie.

Dane kontaktowe

Dzienny Dom Senior+
ul. Armii Polskiej 33
76-004 Sianów
tel. (094) 7203670
e-mail: mgops@sianow.pl

Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

Klub Senior+
ul. Armii Polskiej 33
76-004 Sianów

Archiwum:

Klub Senior+
ul. Armii Polskiej 33
76-004 Sianów
tel. (094) 720 36 70
e-mail: mgops@sianow.pl

Kadra

Kierownik Działu Wsparcia Seniora

Dorota Ślubowska

tel. (094) 7203670

Opiekun w placówce wsparcia dziennego

Magdalena Rzeszutek

Opiekun w placówce wsparcia dziennego

Anna Różewicz

Instruktor terapii zajęciowej 

Renata Grosiak

Ratownik Medyczny

Sebastian Kulesza

Kierowca / konserwator

Mirosław Dybowski

Paweł Bindas

Piotr Chołuj

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Przejdź do góry