Od prawie dwóch tygodni trwają prace artystyczne przy Sianowskim Klubie Integracji Społecznej. Obecnie przechodząc przez sianowską bramę możemy podziwiać nowy mural, którego autorem jest Adam Maciejewski.
Dzieło zrealizowane zostało na podstawie obrazów ze starych fotografii naszego miasta. Pierwszy fragment ukazuje widok na mostek w parku miejskim z widoczną bramą wejściową w tle. Drugi-most na rzece Polnica obecnie ulicę Koszalińską. Na trzecim fragmencie możemy ujrzeć starą mleczarnie przy ulicy Piastów. Na kolejnym jest Szkoła Podstawowa nr 1. Następny ukazuje prywatą szkołę zbudowaną w roku 1784 przy obecnej ulicy Piastów, gdzie dziś znajduje się budynek mieszkalny. Natomiast ostatni zabudowę śródmieścia czyli obecnie ulicę Armii Polskiej i ulicę Tylną.
Mural ukazujący stare ulice wydał się dobrym pomysłem. Przechodnie zatrzymują się, oglądają i z nostalgią wspominają dawne dzieje. Ukazane fotografie przypominają fragment historii Sianowa i pokazują go zarówno młodszym mieszkańcom, jak i przyjezdnym gościom.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu Sianowski Klub Integracji Społecznej.

Tekst: Alicja Andrzejczyk