Od trzech tygodni w Sianowie funkcjonuje nowy punkt świadczenia wzajemnej pomocy oparty na zasadzie foodsharingu. Wprawdzie to zbyt krótki okres czasu aby ocenić skuteczność tego przedsięwzięcia, to jednak warto wyjaśnić pewne wątpliwości, które pojawiły się na przestrzeni tego miesiąca:

Pytanie 1: Jaki jest cel tworzenia „Jadłodzielni”?

Odpowiedź: To punkt służący do nieodpłatnej wymiany żywności pomiędzy mieszkańcami naszej wspólnoty samorządowej.

Pytanie 2: Kto może korzystać z żywności znajdującej się w „Jadłodzielni”?

Odpowiedź: Każdy, kto potrzebuje pomocy w formie żywności i każdy, kto ma nadmiar żywności, którą chce się podzielić.

Pytanie 3: W jakich godzinach funkcjonuje „Jadłodzielnia”?

Odpowiedź: „Jadłodzielnia” jest czynna całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.

Pytanie 4: Czy do „Jadłodzielni” można dostarczać wyłącznie produkty zakupione w sklepie?

Odpowiedź: Nie. „Jadłodzielnia” jest podzielona na trzy segmenty, w których można umieścić żywność (lodówka, regał na warzywa i owoce oraz regał na przetwory i produkty spożywcze o długotrwałym okresie przechowywania).

Pytanie 5: Czy do „Jadłodzielni” można dostarczyć gotowy posiłek?

Odpowiedź: Tak. Warunkiem jest wyłącznie dokładne opakowanie i opisanie posiłku (np. „kopytka” data przygotowania: 26.01.2022r.).

Pytanie 6: Czy miejsce „Jadłodzielni” jest zabezpieczone przed wandalami i osobami, które mogą niewłaściwie wykorzystać udostępnioną żywność?

Odpowiedź: Tak. „Jadłodzielnia” jest nieustannie monitorowana. W sytuacji wymagającej interwencji działają właściwe służby (pracownicy socjalni MGOPS, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej).

Pytanie 7: Gdzie dokładnie mieści się „Jadłodzielnia”?

Odpowiedź: Sianów ul. Słowackiego 3a (budynek Przychodni Zdrowia od strony ul. Kopernika).

Pytanie 8: Czy jest wskazana osoba do kontaktu w sprawie przekazania żywności do „Jadłodzielni”?

Odpowiedź: Tak. Opiekunem „Jadłodzielni” jest pracownik MGOPS w Sianowie tel. 795 296 837.

Pytanie 9: Gdzie znajduje się więcej informacji o zasadach korzystania z „Jadłodzielni”?

Odpowiedź: Pełna informacja o ofercie „Jadłodzielni” znajduje się na stronie MGOPS w Sianowie: https://www.mgops.sianow.pl/sianowska-jadlodzielnia-czyli-z-czym-to-sie-je/