Uczestnicy „SZANSY” oraz Seniorzy z Dziennego Domu Senior+ podczas jarmarku zaprezentowali swoje rękodzieło: stroiki, anioły, bombki i choinki wykonane różnymi technikami oraz mnóstwo różnorodnych dekoracji świątecznych. Uzdolnieni artyści mogli pochwalić się owocami swojej pracy, opowiedzieć o wykorzystanych technikach plastycznych, czym zarazem zostali zachęceni do dalszej twórczości.

Tekst: Regina Banasiak
Zdjęcia: Katarzyna Gawienowska

senior