Ruszyła rekrutacja do udziału w projekcie Sianowski Klub Integracji Społecznej. Główne działania zaplanowane w projekcie dążą do  integracji społecznej oraz aktywizacji  zawodowej. Projekt dla każdego z uczestników będzie realizowany według indywidualnej ścieżki rozwoju zaplanowanej na ok.12 miesięcy (planowane rozpoczęcie w maju 2020 r.). Pierwsza tura naboru trwa do 30.04.2020r. Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu przez zespół projektowy powołany zarządzeniem kierownika MGOPS nr 14/2020 z dnia 31.03.2020r.

W celu zgłoszenia się należy wypełnić formularz (do pobrania na stronie)  https://www.mgops.sianow.pl/projekty/sianowski-klub-integracji-spolecznej/

Z uwagi na zagrożenie wywołane koronawirusem COVID-19 zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są zdalnie: mailowo na adres: projekty@mgops.sianow.pl ; telefonicznie w biurze projektowym:  94 318 55 12 (pon-śr: 7:00-15:00, czw. 7:00-16:00, pt: 7:00-14:00);  tradycyjną pocztą na adres biura projektowego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni (kontakt w godzinach pracy ośrodka):

Beata Kowal – tel. 795 296 886

Szymon Szerszeniewicz tel. 795 296 836

Tekst: Robert Suszczak koordynator projektu