30 września 2019r. Komisja Oceny Projektów WUP w Szczecinie dokonała ostatecznej oceny wniosku zespołu projektowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. Efektem tej oceny jest przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Sianowski Klub Integracji Społecznej”; Działanie: 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej RPO WZ.  Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2020 – 2023. O wdrażaniu kolejnych etapów wynikających z harmonogramu, zespół projektowy będzie informował w zakładce „PROJEKTY”:

Tekst: E.Ałtyn kierownik MGOPS