Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Sianowie przypomina, że od 01.08.2020r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021. Wnioski można składać w siedzibie Działu Świadczeń przy okienku podawczym w godzinach pracy Ośrodka (tj. poniedziałek – środa 7:00 – 15:00, czwartek 7:00 – 16:00, piątek 7:00 – 14:00). Przypominamy również, że od 1 października 2020r. obowiązywać będzie nowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 900 zł.

Tekst: Katarzyna Mackiw z-ca kierownika Działu Świadczeń MGOPS