Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że trwa nabór ofert na świadczenie poradnictwa specjalistycznego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Sianowski Klub Integracji Społecznej” i „Dzieciak”. Do współpracy zapraszamy: psychologów, pedagogów, prawników i doradców zawodowych. Termin składania ofert i szczegóły postępowania na stronie: https://mgopssianow.bipstrona.pl/cms/12986/zamowienia_publiczne

tekst: Elżbieta Ałtyn MGOPS Sianów