W ramach rządowego programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów uruchomiona zostaje specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię (zakupy, opłaty, usługi  itp.). Pomoc dedykowana  jest przede wszystkim do osób powyżej 70 roku życia, które zamieszkują samotnie, a rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb. Ważne: koszt zakupów/opłat/usług pokrywa Senior.

Jednocześnie informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie niezależnie od wdrażania nowego programu Korpusu Wsparcia nieustannie udziela pomocy  osobom niesamodzielnym (w tym seniorom i osobom niepełnosprawnym), które nie są zdolne do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. Do Państwa dyspozycji pozostają nr telefonów: 94 30 670 37 (w godzinach pracy MGOPS: poniedziałek-środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek:7:00-14:00. Dodatkowo dla osób znajdujących się w kwarantannie: poniedziałek-piątek 15:30-19:00; sobota-niedziela 8:00-19:00; Wszystkie informacje o podejmowanych działaniach  na stronie: www.sianow.pl oraz www.mgops.sianow.pl

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS

senior