Na portalu www.sianow.pl umieszczona została zakładka PRACA. Jest to Sianowski portal pracy zawierający oferty od pracodawców oraz ogłoszenia osób poszukujących pracy na terenie Gminy Sianów. Na stronie pracodawcy mogą umieszczać zarówno oferty pracy stałej jaki i drobne dorywcze prace. Podczas spotkania instruktażowego uczestnicy Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej dowiedzieli się jak założyć konto oraz jak obsługiwać portal. Dzięki portalowi uczestnicy mają większe szanse znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Zajęcia w projekcie „Sianowski Klub Integracji Społecznej” są współfinansowane ze środków UE w ramach RPOWZ.

Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej