Tradycyjnie, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy Gminy Sianów otrzymali zaproszenie na Spotkanie Wigilijne organizowane przez Zarządy Osiedli nr 1, 2 i 3, Szkołę Podstawową nr 1, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie. Pięknie przygotowana sala, zapach wigilijnych potraw, dźwięk kolęd i serdeczne życzenia przez kilka godzin towarzyszyły licznie zgromadzonym gościom. Wiele ciepłych słów i życzeń Świąteczno-Noworocznych przekazali zebranym: Maciej Berlicki Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, Ks. Proboszcz Zbigniew Waszkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Machała, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Krzysztof Sosnowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Mirosława Zielony oraz Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS i ŚDS”Szansa” w Sianowie.

Tekst: Monika Grzywacz-Żukowska

Foto: Waldemar Kosowski