18 grudnia 2018 r. Zarządy Osiedli nr 1,2,3 w Sianowie wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Informacji dla Osób Niepełnosprawnych i Środowiskowym Domem Samopomocy „Szansa” zorganizowali spotkanie wigilijne dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Sianów. Tegoroczne spotkanie zgromadziło blisko 250 osób i jest to dowód na to, jaka wielka jest potrzeba spotkania się z drugim człowiekiem przy wspólnym stole. Ta chwila, gdy możemy mieć z kim podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia jest magiczna i wyjątkowa.

Uroczystość Wigilijną rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Gminnego.
Ks. Proboszcz – Zbigniew Waszkiewicz odczytał fragment Ewangelii oraz życzył wszystkim przybyłym wszystkiego, co najlepsze. Całe spotkanie upłynęło w miłej świątecznej atmosferze.

Spotkanie udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tekst: Emilia Zawada

Foto: Waldemar Kosowski