Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie zapraszają mieszkańców gminy Sianów na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Zapraszamy na spotkanie w dniu 9 listopada 2023r. , w godz. 10:00-12:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a

Tekst: MGOPS Sianów