W najbliższą środę 16 marca w godz. 9:00 – 13:00 w Sianowskim Klubie Integracji Społecznej (Sianów ul. Armii Polskiej 33, wejście przez bramę do Dziennego Domu Seniora) rozpoczną się pierwsze spotkania z organizatorami nauki języka polskiego dla dorosłych Uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Formuła tych zajęć będzie budowana na obrazie, przedmiocie i słowie. W ten sposób organizatorzy zajęć chcą uzyskać możliwie szybki efekt, pozwalający na samodzielną komunikację, szczególnie ważną przy podejmowaniu pracy i usamodzielnianiu. Rejestracja chętnych: ukraina@sianow.pl tel. (94) 30-670-32; tel. (94) 30-670-51 tel. (94) 30-670-38. MGOPS w Sianowie pracuje: poniedziałek – środa 7:00-15:00; czwartek 7:00 – 16:00; piątek 7:00 – 14:00; e-m: mgops@sianow.pl. W trakcie pierwszych zajęć organizatorzy przewidują także udzielanie pomocy przy wypełnianiu dokumentów, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Tekst: zespół MGOPS w Sianowie


Наступної середи, 16 березня у годинах 9:00 – 13:00 у Сяновськім Клубі Соціальної Інтеграції, вул. Armii Polskiej 33 вхід через ворота до Будинку для денного перебування пенсіонерів, розпочнуться першi зустрічi з організаторами навчання польської мови для дорослих (біженців із зруйнованої війною України). Формула цих занять буде побудована на зображенні, предметі і слові. Таким чином організатори занять хочуть досягти якнайшвидшого ефекту, дозволяючи самостійно спілкуватися, що особливо важливо під час прийняття на роботу та самостійності. Реєстрація: e-mail ukraina@sianow.pl або тел. (94) 30-670-32, (94) 30-670-51, (94) 30-670-38. MGOPS
у Сянові працює: понеділок – середа 7:00-15:00; четвер 7:00 – 16:00; п’ятниця 7:00 – 14:00; e-mail: mops@sianow.pl Також, під час перших занять, організатори нададуть допомогу в оформленні документів, зазначених у Законі про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Текст: екіпаж MGOPS у Сянові