Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie  informuje, iż od 1 stycznia 2022r. przejmuje do realizacji zadania dotyczące ustalenia prawa i wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych. Dotychczas zadanie to realizował Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie (dokumenty osób uprawnionych do kontynuacji świadczeń zostaną przekazane zgodnie z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą).  Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) klauzula ta będzie dostępna na stronie: www.mgops.sianow.pl Przejęcie zadania nie będzie wiązało się z koniecznością składania dodatkowych wniosków.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Działu Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3A w dniach:

od poniedziałku – do środy w godzinach od 7:00 do 15:00,

w czwartki od 7:00 do 16:00,

w piątki od 7:00 – 14:00.

Tel. 94 30 670 43 lub 94 30 670 44 lub 94 30 670 38, adres email:mgops@sianow.pl

Tekst: Katarzyna Mackiw Zastępca Kierownika Działu Świadczeń MGOPS Sianów