Pracownicy socjalni i asystent rodziny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie  w dniach 31.08 – 8.09.2020 wzięli udział w superwizji realizowanej w ramach projektu „Gotowi na zmiany”. Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji, tak aby w bezpiecznej atmosferze przyglądać się swojej pracy z klientem. Spotkania są jednym z ostatnich działań realizowanych w ramach projektu, który polegał reorganizacji pracy socjalnej w MGOPS.

Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej