Okres Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy Rok są okazją do spotkań z najstarszymi mieszkańcami naszej gminy. Mimo zawieszenia działalności Dziennego Domu Senior Plus pracownicy placówki docierają z życzeniami do każdego domownika. Serdeczne słowa jak nigdy wcześniej otuliły nas nadzieją na szybki powrót do codziennych spotkań w siedzibie Domu. Miłą niespodzianką był opłatek i kartka z życzeniami przygotowana przez kadrę placówki oraz kalendarz ścienny na 2021r. przekazany przez promocję Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. Wszyscy sobie życzyliśmy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do „normalności”, tak aby przyszły rok był już rokiem spędzonym w gronie przyjaciół Rodziny Senioralnej.

Tekst: K. Gawienowska
Foto: M.Szawurska, A.Różewicz, M.Rzeszutek,R. Grosiak

senior