„Równość szans w Gminie Sianów” – to projekt dzięki któremu możliwe jest zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Oferta adresowana jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Sianów, którzy chcieliby zdobyć nowy zawód. Już wkrótce rozpoczną się kursy:

  • elektryka (uprawnienia elektryczne o napięciu do 1 KW) – 60 godz.
  • montera instalacji urządzeń sanitarnych – 200 godz.
  • technologa robót wykończeniowych – 200 godz.

Wszystkim uczestnikom kursów gwarantujemy:

  • bezpłatne dobycie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty i świadectwa);
  • płatny staż (min. 3 m-ce) w wys. 2.250,00 netto (m-nie);
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staż;
  • indywidualne wsparcie w zależności od potrzeb uczestnika projektu;

Wszystkie informacje na temat przystąpienia do projektu można uzyskać w siedzibie realizatora tj. Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a Tel. 94 30-670-36; e-mail: projekty@mgops.sianow.pl
Informujemy, że liczba miejsc na poszczególne kursy jest ograniczona, a termin zgłoszenia upływa 15 września 2020r.

Tekst: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej