Dnia 28.02.2020r. pracownicy ŚDS „SZANSA” uczestniczyli w szkoleniu przeciwpożarowym. Inspektor ds. przeciwpożarowych omówił z pracownikami zagrożenia występujące w ŚDS, przedstawił przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz zasady postepowania na wypadek powstania pożaru. Pracownicy zapoznali się z rodzajami urządzeń gaśniczych, każdy uczestniczył w praktycznym instruktarzu i obsługiwał gaśnice . Dowidzieliśmy się także jakie warunki powinny być spełnione przy skutecznej ewakuacji .

Tekst i zdjęcia: Regina Banasiak