Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Do dyspozycji są dwa numery: 800110811 (bezpłatny) oraz 22 2907000 (płatny według taryfy operatora). Oczywiście w każdej sprawie pomocą służy zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie tel. 94 30 67 032 (punkt informacyjny dla Uchodźców oraz osób wspierających).

Tekst: zespół MGOPS

 


 

Національний центр Пpофілактики Залежності запустив гарячу лінію для людей
з України, які мають проблеми, пов’язані з вживанням психоактивних речовин. Доступні два номери: 800 110 811 (безкоштовний) і 22 2907 000 (оплачується згідно
з тарифом оператора). Звісно, у будь-якій справі може допомогти команда Муніципального та Kомунального центру Cоціального Зхисту у Сянові.

Tел. 94 30 67 032 (Iнформаційний Пункт для біженців та прихильників).

Текст: Kоманда MGOPS