Już kolejny rok Gmina Sianów realizuje rządowy program wspierania osób sprawujących stałą opiekę nad niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin. Opieka wytchnieniowa to ważne ogniwo w katalogu usług świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie wsparciem usług opieki wytchnieniowej w 2022 roku zostało już objętych 25 środowisk, w których przebywają osoby niesamodzielne z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub zaawansowanego wieku. Wciąż trwa nabór wniosków. Więcej informacji w siedzibie MGOPS: Sianów ul. Słowackiego 3a, tel. 94 30 670 41.

Tekst: zespół MGOPS