12 sierpnia grupa uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów” uczestniczyła w warsztatach na temat budowania poprawnych relacji z dziećmi. Zajęcia prowadziła Pani  Grażyna Gała doświadczony psycholog z zakresu nieprawidłowości w procesach wychowawczych.  Zaproponowany temat to odpowiedź na zgłaszane problemy z jakimi muszą w codziennym życiu mierzyć się rodzice wychowujący dzieci.

Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik projektu