Dzięki realizacji projektu „Dzieciak”  Gmina Sianów pozyskała kolejne dwa defibrylatory, które zostały zamontowane w sąsiedztwie Placówek Wsparcia Dziennego w Sianowie i w Węgorzewie. Dodatkowo dla zainteresowanych zostało zorganizowane szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wielogodzinne ćwiczenia z wykorzystaniem przenośnych zestawów pierwszej pomocy, fantomów i defibrylatorów dają nadzieję, że będziemy skuteczni w sytuacji wymagającej naszej pomocy. Zakres szkolenia dotyczył udzielania pomocy zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom z powodu: wypadku, zawału, omdlenia, poparzenia. W szkoleniu udział wzięli pracownicy MGOPS oraz zespół pielęgniarski NZOZ „Słoneczko” i „Medicus” w Sianowie.
Projekt „Dzieciak” współfinansowany  jest ze środków  UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst i Foto: Robert Suszczak – kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej