Codzienne życie pełne jest sytuacji trudnych i stresogennych. Gdy nie potrafimy efektywnie sobie z nimi poradzić – mogą stawać się groźne dla naszego zdrowia i jakości życia. O tym jak właściwie ocenić trudną sytuację, w której się znaleźliśmy oraz o sposobach radzenia sobie z narastającym niepokojem i dyskomfortem  uczestnicy projektu „Równość szans w Gminie Sianów” dowiedzieli się na szkoleniu zorganizowanym 27 września 2019r.  Dzięki warsztatowej formie zajęć każdy uczestnik mógł podzielić się swoimi wrażeniami i odczuciami z zakresu zdobytych umiejętności z zakresu metod radzenia sobie ze stresem.

Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik projektu „Równość szans w Gminie Sianów”