Z radością informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielił dofinansowania dla projektów o charakterze integracyjnym, które w 2019r. będą realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie. Dzięki tym środkom możliwe będzie przygotowanie wyjazdowych form: „Powitania Lata” i „Grzybobrania” oraz stacjonarnych „Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” i „Spotkanie Wigilijne”. Dodatkowo ŚDS „Szansa” przeprowadzi „Warsztaty kulinarne”, w których udział wezmą zaprzyjaźnione domy z terenu całego powiatu koszalińskiego. Umowy na realizację tych przedsięwzięć podpisały: Mirosława Zielony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie (PFRON) oraz Elżbieta Ałtyn Z-ca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ŚDS „Szansa” w Sianowie (Gmina Sianów).

Tekst i foto: Robert Suszczak