W dniu 15 listopada przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy  „Szansa”  mieli możliwość uczestniczyć w VIII Zachodniopomorskim Forum Psychiatrii Środowiskowej, które odbyło się w Filharmonii Koszalińskiej. W programie mogli usłyszeć o działaniach Centrów Zdrowia Psychicznego w wykładach Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Reformy w Psychiatrii – dr Marka Balickiego oraz prof. dr hab. med. Jacka Wciórki. Na terenie Polski  działa już  27 takich jednostek. Dzięki CZP osoby doświadczające kryzysu, czy też symptomów zwiastujących jego nadejście mogą uzyskać specjalistyczną pomoc w ciągu 72 godzin. Forum wzbogacone było o wypowiedzi osób z doświadczeniem kryzysu, które przybliżyły działania CZP w oczach beneficjentów.

Tekst i foto: Dorota Ślubowska