Team building, czyli budowanie zespołu, a ściślej mówiąc budowanie relacji między dziećmi to główne zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Węgorzewie. W ostatnich tygodniach spędzaliśmy czas na wszelkiego rodzaju formach integracyjnych, dzięki którym wszyscy podopieczni, poznają się wzajemnie, uczą się współpracy, budują wzajemne zaufanie. Prawidłowe relacje z rówieśnikami pomagają wyćwiczyć umiejętności interpersonalne, tak potrzebne w dorosłym życiu. Placówka działa w formie podwórkowej w ramach projektu „Dzieciak”, którego realizatorem jest Gmina Sianów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie.

Tekst i foto: Alicja Andrzejczyk – wychowawca PWD