Kolejny etap remontu Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie powoli dobiega końca. Trwają ostatnie prace remontowo-budowlane w pomieszczeniu przeznaczonym dla najmniej samodzielnych uczestników zajęć. Dzięki środkom Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które doceniło atrakcyjność naszego wniosku o sfinansowanie inwestycji już wkrótce Sala Doświadczania Świata uzyska dodatkową powierzchnię. Korzystamy z przerwy spowodowanej zawieszeniem działalności i spieszymy się ze zmianami, tak aby placówka była przygotowana na powrót uczestników zajęć.

Tekst i foto: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS