W weekend (12-14 kwietnia) w ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestnicy projektu wraz z osobami stanowiącymi ich otoczenie wyjechali do Dźwirzyna gdzie brali udział w zajęciach interpersonalnych. Podczas warsztatów trenerzy zwracali uwagę na prawidłowy styl życia, alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz potrzebę ciągłego rozwoju osobistego. Część zajęć prowadzona była przez doradcę zawodowego, który omawiał: sytuację na lokalnym rynku pracy, oczekiwania pracodawców i możliwości jakie daje uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych w ramach projektu. Dodatkowym atutem była możliwość korzystania w wolnym czasie z basenu, sali fitness i innych atrakcji ośrodka. Wyjazd przyczynił się do integracji grupy i wzrostu kompetencji społecznych uczestników.