Uczestnicy Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej podczas warsztatów umiejętności kulturalnych pod okiem Pana Marka Jackowskiego dokonali poprawnej selekcji zdjęć. Niektórzy spośród tysięcy musieli wybrać te najlepsze, które mogłyby znaleźć się na wystawie. Uczestnicy dowiedzieli się, również jak zapisywać zdjęcia i filmy z różnych nośników, na dysku i na serwerach.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Tekst i foto: A. Andrzejczyk