W dniach 21-24 września w Ośrodku Geovita w Dźwirzynie odbywają się warsztaty specjalistyczne z elementami terapii w ramach projektu Równość szans w Gminie Sianów. Uczestnicy projektu wraz z osobami zależnymi (nad którymi codziennie sprawują opiekę) mogą korzystać z bazy rehabilitacyjno-zabiegowej ośrodka, w tym z basenu i sali fitnes. Celem warsztatów jest zapewnienie opieki wytchnieniowej oraz umożliwienie uczestnikom odpoczynku i regeneracji sił przed zbliżającym się  sezonem jesienno – zimowym. Wyjazd i pobyt odbywa się przy zapewnieniu wymaganych środków bezpieczeństwa związanych z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z epidemią COVID-19

Tekst i foto: Robert Suszczak kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej