Polski Czerwony Krzyż (PCK) uruchomił specjalny numer telefonu, pod który mogą dzwonić osoby poszukujące swoich bliski w Ukrainie. Chodzi tu przede wszystkim o osoby zaginione i rozłączone w czasie ewakuacji z miejsc ogarniętych wojną.
PCK (22) 326 12 64 i (22) 326 12 61.

Tekst: zespół MGOPS w Sianowie


Польський Червоний Хрест (PCK) запустив спеціальний номер телефону, на який можуть телефонувати люди, які шукають своїх родичів в Україні. В основному це стосується зниклих безвісти та людей, відключених під час евакуації з місць, зруйнованих війною.

PCK (22) 326 12 64 або (22) 326 12 61.

Текст: Команда MGOPS у Сянові