W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi świadczone w Domu Seniora, konieczna była relokacja pracowni rękodzieła, plastyki i malarstwa oraz zajęć komputerowych. Zaproponowane nowe rozwiązania pomogą rozwiązać problemy logistyczne związane z codziennym funkcjonowaniem Domu, w którym regularnie przebywa blisko 30 osób. Wkrótce Seniorom Domu zostanie udostępniona na parterze nowa pracownia, gdzie będą odbywały się zajęcia poprawiające pamięć, koncentrację i sprawność manualną.

Tekst i foto: Katarzyna Gawienowska koordynator Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej