Uczestnicy „Szansy” odwiedzili Galerię w Kinie „Zorza”, aby obejrzeć wernisaż fotografii amatorskiej pn „Spojrzenia zwykłe”. Było nam bardzo miło, ponieważ podziwialiśmy zdjęcia wykonane przez nasze koleżanki i kolegów: Ewelinę Koźlik, Grażynę Giepardę, Sebastiana Domalewskiego, Piotra Janczyszyna oraz śp. Damiana Frankowskiego, którego pamięci została poświęcona wystawa.
Zdjęcia pozwalają na zachowanie od zapomnienia osób i miejsc poznanych podczas wyjazdów realizowanych w projekcie „Sianowski Klub Integracji Społecznej”. Uczestnicy poszerzali wiadomości nt pracy z aparatem i kamerą pod kierunkiem animatora – Pana Marka Jackowskiego w ramach warsztatów umiejętności kulturalnych pn. „Człowiek w kulturze, kultura w człowieku” .

Tekst: Regina Banasiak
Zdjęcia: Justyna Biedziuk, Anna Stanek