Trwają prace montażowe wiaty rekreacyjnej na ogrodzie przy siedzibie Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej. Już wkrótce uczestnicy Klubu oraz ich otoczenie będą mogli korzystać z oddanej do użytku wiaty, która będzie miejscem spotkań, rekreacji, integracji i prowadzenia warsztatów. Drewnianą wiatę posadowiono na utwardzonym i wyłożonym kostką betonową podłożu. Wszystkie drewniane elementy są zaimpregnowane i zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Wiata powstaje w pięknym otoczeniu ogrodu w którym spokój i wytchnienie znajdują także uczestnicy Dziennego Domu Seniora oraz dzieci z placówki wsparcia dziennego w Sianowie.
Wiata powstała dzięki realizacji projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWZ 2014-2020.

Tekst: Alicja Andrzejczyk

Foto: Marek Jackowski