Na ostatnich zajęciach florystyczno-bukieciarskich w ramach projektu Sianowski Klub Integracji Społecznej uczestnicy poznali ludową sztukę wicia wieńców dożynkowych. Warsztaty dostarczyły wiedzy na temat historii dożynek i związanych z nimi zwyczajów, poznano symbolikę kształtu i umieszczonych w nim zbóż i roślin, powstawanie konstrukcji, techniki wyplatania i dekorowania.
Wieniec dożynkowy zwanych też plonem był podziękowaniem za plony. Jeśli rok jest urodzajny, to i wieniec jest bogatszy, strojniejszy i większy.

Tekst: Alicja Andrzejczyk
Foto: Emilia Zawada