Korzystając z pięknej pogody pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie przystąpili do prac porządkowych w ogrodzie przylegającym do placówki. W ruch ruszyły grabie, pędzle i sekatory. Czas epidemii i oczekiwania na powrót domowników upływa w atmosferze ciągłych przygotowań. Mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się w pełnym składzie i rozpoczniemy codzienne zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne.

Tekst i foto: Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS „Szansa”