Wszyscy obserwujemy zmiany w przyrodzie i cieszymy się z pierwszych, wiosennych, słonecznych dni. Uczestnicy zajęć w ŚDS „Szansa” powitali wiosnę kolorowym pochodem nad rzekę. Jarosław Kosmowski odczytał wiersz własnej twórczości pt. „Wiosna”. Domownicy wzięli także udział w grze terenowej, podczas której rozwiązywali zadania i zagadki przyrodnicze. W ogrodzie zorganizowano konkursy i zabawy a słodką niespodziankę w postaci waty cukrowej przygotował Pan Kazimierz Grzywacz, który obsługiwał maszynę zakupioną dzięki wsparciu firmy „ARKA”.

Tekst i zdjęcia: zespół pracowników ŚDS „Szansa”