W dniach 4 – 6 września Gmina Sianów gościła dwa zespoły pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej w Kluczach i w Wieliczce. Wizyta studyjna związana była z trwającym procesem reorganizacji służb pomocy społecznej w ramach projektów zatwierdzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z uwagi na duże zainteresowanie wynikami przeprowadzonej reorganizacji na spotkanie w gościnnych progach Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie przybyli przedstawiciele OPS-ów z całego terenu powiatu koszalińskiego oraz miasta Koszalin. Zebranych przywitał z-ca burmistrza P. Marcin Posmyk, który sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem MGOPS w Sianowie. Swoimi doświadczeniami z procesu wdrażania zmian podzielili się: Pani Dominika Chylińska – Dyrektor MGOPS w Wieliczce, Pan Ryszard Kamionka – Dyrektor GOPS w Kluczach oraz Elżbieta Ałtyn – kierownik MGOPS w Sianowie.  Więcej informacji na stronie: www.mgops.sianow.pl

Tekst: R.Suszczak – koordynator projektu „Gotowi na zmiany”

Foto: R. Suszczak, M.Jackowski