Zespół projektowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie skutecznie zaaplikował w konkursie: Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dzięki projektowi „Pokonać bariery” na terenie Gminy Sianów powstanie między innymi bezpłatna wypożyczalnia sprzętu do opieki, pielęgnacji i domowej rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O wszystkich działaniach zaplanowanych w ramach tego projektu wkrótce będziemy informować na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Projekty”.

Tekst: Robert Suszczak – kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej MGOPS