Od jutra tj. 28 maja 2020r. wznawia działalność Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie. Wszystkie pracownie i przyległy do placówki teren zielony już czekają na domowników. Trudne warunki związane ze stanem epidemii koronawirusa wymusiły na samorządzie wprowadzenie szczególnych obostrzeń w codziennym funkcjonowaniu ŚDS. O koniecznych ograniczeniach, nakazach i zakazach domownicy zostaną poinformowani niezwłocznie po przybyciu do placówki.

Od piątku 29 maja 2020r.  wznawiają swoją działalność Dzienny Dom Senior + oraz Klub Senior +. Tu również będą obowiązywały nowe zasady związane z reżimem sanitarnym. Mamy jednak nadzieję, że oferta placówek będzie tak atrakcyjna, że Seniorzy bez trudu zniosą te ograniczenia. Wszystkie informacje o nowych wymogach sanitarnych uczestnicy zajęć otrzymają tuż po przybyciu do placówki.

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS/ŚDS

senior