Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł /dzień  jest skierowane do osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie  obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie realizuje  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  – Dział Świadczeń – Sianów ul. Słowackiego 3a (poniedziałek-środa 7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00). Tel. 94 tel. (94) 30-670-38 ; (94) 30-670-44 i (94) 30-670-43. Wnioski do pobrania są w siedzibie MGOPS  oraz poniżej:

Tekst: zespół MGOPS