Pełnoletnie osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych. To wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 500 zł miesięcznie, o które można wnioskować od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ul. Racławicka 13; 75-620 Koszalin. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, uczestniczących w zajęciach Placówek Wsparcia Dziennego (Dzienny Dom Senior Plus i Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”) opiekunowie i terapeuci tych placówek już od najbliższej środy będą odwiedzać każdego domownika, tak aby poprawny wniosek niezwłocznie złożyć w PCPR.

Tekst: Regina Banasiak Z-ca kierownika ŚDS „Szansa”

senior