Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ogłasza, że posiada 2 wolne miejsca w Dziennym Domu Senior+ „Magnolia” w Sianowie

ZAPRASZAMY:
– mieszkańców gminy Sianów
– w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo

OFERUJEMY:
– wsparcie socjalne: śniadanie oraz obiad,
– ciekawe zajęcia usprawniające „duszę i ciało”,
– pomoc ratownika medycznego i rehabilitanta,

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT
Telefoniczny : (94) 720-36-70, (94) 30 670 37, bezpośredni w siedzibie Dziennego Domu „Senior+” ul. Armii Polskiej 33 oraz w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a. Więcej o działalności DDS „Magnolia” na stronie: www.mgops.sianow.pl

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025.

Tekst: Katarzyna Gawienowska kierownik Działu Wsparcia Seniora