Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie rozpoczyna drugą edycję akcji  „Wolontariusze wspierają Seniorów”. Część pierwsza została zrealizowana w okresie III-V 2020 i objęła swoim zasięgiem całą Gminę. Wówczas z pomocy wolontariuszy skorzystali seniorzy, którzy zamieszkują samotnie i nie mogą liczyć na wsparcie rodziny. Tym razem proponujemy wszystkim chętnym samodzielne działanie skierowane na pomoc Seniorom lub innym osobom niesamodzielnym w miejscu swojego zamieszkania. Każda osoba zainteresowana akcją pomocową może skorzystać z „Listu do Seniora”, który można wydrukować samodzielnie lub skorzystać z dostępnych materiałów w MGOPS. Koordynatorem akcji (dawców i biorców pomocy jest Pani Paulina Zapołoch tel. 94 30 670 37; poniedziałek – piątek  w godz. 7:00 – 14:00).

Tekst: Marlena Krzanowska kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny

senior